Friday, October 23, 2009

Din CV

  • CV en skal være god reklame for deg selv

  • God reklame er ærlig og positiv!

  • Målet med CV’en er å gjøre din mulige nye arbeidsgiver interessert og invitere deg til intervju.

  • Våg å satse på enkel
  • tilpasser det jobben du søker.
Hvem er du, hva kan du og hva vil du videre?

Bruk i størst mulig utstrekning et aktivt og positivt språk når du skriver CV.
”Innførte”, ”gjennomførte” og ”bidragsyter” er slike stikkord. Det at du har nye mål er også viktig å få frem.


Beskriv innholdet i det arbeidet du har utført i form av ansvarsområder, arbeidsoppgaver, oppnådde resultater, avdelingens størrelse, bransje og eventuelle kundesegmenter.

Hvem er du, hva kan du og hva vil du videre?

En ny arbeidsgiver er opptatt av hva du kan bidra med fremover i tillegg til hva du har gjort frem til nå.

Sats på en basis-CV
Det er mange forskjellige måter å skrive en god CV på. Uansett må den være oversiktlig og ryddig satt opp og uten skrivefeil. Sats på en basis-CV og tilpass denne til hver enkelt jobb du søker på. Sjekk at det er sammenheng i det du skriver i søknadsbrevet og det du fremhever i CV’en.

Det vanligste er en kronologisk CV, men en kompetansebasert CV kan også fungere meget bra i endel tilfeller. Vurder om du skal ta med en kort innledning etter dine personalia der du kort sammenfatter hvorfor du søker denne stillingen.

Fremhev dine fortrinn
Kommer din spisskompetanse tydelig frem, eller drukner den i ”allsidighet”? Allsidighet er bra, men våg å satse på å fremheve dine største fortrinn i CV’en. Vekker du interesse og kommer på intervju får du muligheten til å fortelle mer om din anvendlighet da.

Skal du legge den inn i en CV database på Internett bør du sørge for å få med kjente forkortelser som sikrer deg treff på dine kompetanseområder, f.eks. CRM, HR, SAP.

Du skal kunne underbygge alt du skriver i CV’en. Det du skriver blir garantert samtaleemne i intervjuet.

No comments:

Post a Comment